Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění u následujících osob:

  • osoby nad 65 let
  • osoby umístěné v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců
  • pacienti po splenektomii (odstranění sleziny), po transplantaci kostní dřeně
  • pacienti s chronickým závažným onemocněním srdce, dýchacích cest, ledvin a cukrovkou

očkování těchto osob základní vakcínou se provádí v ordinaci zdarma (vakcína Vaxigrip)

Očkování je dále doporučeno u následujících osob

  • rodinní příslušníci osob se závažným zdravotním postižením
  • všechny osoby, které se zdravotních, rodinných nebo pracovních důvodu chtějí minimalizovat riziko onemocnění chřipkou

očkování těchto osob se v ordinaci provádí za 300 Kč (vakcína Vaxigrip)

Vaxigrip

TELEFONNÍ KONTAKT

+420 541 425 240

ORDINAČNÍ HODINY

Bez objednání Objednaní pacienti
Pondělí 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Úterý 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Středa 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Čtvrtek 12:00 - 13:00 13:00 - 18:00
Pátek 7:00 - 12:00 12:30 - 13:30
Odběry každý den kromě čtvrtku od 7:00 - 8:00